Конкурс знавців української літератури 7 клас

28.04.2015 18:25
 1. Де й коли народився Т. Шевченко, в якій родині? (Народився на Черкащині 1814 р. в родині кріпаків)
 2. Яким було дитинство Шевченка? (Тяжким, сирітським)
 3. Який талант мав Тарас? (Малярський)
 4. Як Шевченко опинився в Петербурзі? (Пан виїхав туди разом із прислугою)
 5. Яким чином талановитий хлопець опинився на волі? (Його викупили друзі, відомі митці)
 6. Як називається найвідоміша книга Т.Г. Шевченка? («Кобзар»)
 7. За що Шевченко був арештований і відправлений на заслання? (За участь у таємному культурно-просвітницькому товаристві і написання антицарських віршів)
 8. У якому віці Шевченком був написаний вірш «Мені тринадцятий минало» і що на це вказує? (У дорослому, про це говорить остання строфа)
 9. Як змінюється настрій ліричного героя вірша «Мені тринадцятий минало»? (Радість, замилування – відчай – радість – гнів)
 10. Як називається художній прийом, побудований на різко окресленій протилежності в чомусь – рисах характеру, властивостях предметів чи явищ? (Контраст)
 11. Який художній засіб ужитий письменником у рядках: «Та недовго сонце гріло, недовго молилось… Запекло, почервоніло і рай запалило»? (Метафора)
 12. Хто та дівчина в автобіографічному вірші Шевченка «Мені тринадцятий минало», про яку згадує поет? (Сусідка Оксана, перше кохання юного Тараса)
 13. Які нагороди отримав Шевченко за свої твори живопису? (Три срібні медалі)
 14. Назвіть теми ранніх творів Шевченка. (Тяжка жіноча доля й історичне минуле України)
 15. Як називається ліро-епічний твір історичного або героїчного змісту, часто з елементами фантастики? (Балада)
 16. Який твір Т. Шевченка починається словами «Реве та стогне Дніпр широкий»? (Балада «Причинна»)
 17. Який характер пейзажу, поданого на початку балади «Тополя»? (Романтичний)
 18. До кого постійно звертається автор у баладі «Тополя»? (До дівчат)
 19. Як почувалася дівчина, не дочекавшись козака? (Страждала, втратила бажання жити)
 20. Що радила мати дочці? (Вийти заміж за багатого, але старого нелюбого чоловіка)
 21. Як називається художній прийом, коли один образ перетворюється на інший, наприклад, людина в рослину? (Метаморфоза)
 22. Чим балада «Тополя» схожа на народну пісню? (Повторами, поетичними звертаннями, зменшувально-пестливими словами)
 23. Які мотиви присутні в баладі? (Мотиви самотності, розлуки, туги за коханим)
 24. Яка ідея балади «Тополя»? (Незнищенність справжнього кохання, вірність почуттям)
 25. Що вразило Т. Шевченка під час першої подорожі Україною 1843 р.? (Тяжка неволя й страждання народу)
 26. Де працював Шевченко після завершення 1845 р. навчання в Петербурзькій Академії мистецтв? (У Київській археологічній комісії)
 27. Що спонукало Шевченка до написання «Заповіту»? (Тяжка хвороба, сумний настрій)
 28. Що таке заповіт узагалі і що означає це поняття у вірші Т.Г. Шевченка? (Остання воля, дарування майна; у поета – духовні настанови)
 29. Які мрії поета втілилися у вірші «Заповіт»? (Залишитися навічно в рідному краї, побачити свій народ вільним)
 30. Який вид опису використаний у рядках: «Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий»? (Пейзаж)
 31. Які художні засоби є у рядках: «І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій, не забудьте пом’янути незлим тихим словом»? (Епітети, повтор, інверсія)
 32. Яке слово у вірші є авторським неологізмом, тобто створене самим письменником? (Широкополі (лани))
 33. Який художній засіб використаний у рядку «Як реве ревучий»? (Тавтологія)
 34. Що означають слова «…а до того – я не знаю Бога»? (Поет настільки охоплений переживаннями за долю народу, що не зважає ні на що інше, навіть особисте)
 35. Яка ідея поезії Т. Шевченка «Заповіт»? (Боротьба за волю)
 36. Чи вдалося виконати заповіт Великого Кобзаря і як? (Так. Поета поховано в Каневі над Дніпром, Україна здобула волю і Шевченка шанують в усьому світі)
 37. Про кого і про що в письменника М. Стельмаха були найкращі спогади? (Про батьків і дитинство)
 38. Коли виявилася схильність Михайла до літературної творчості? (Ще в початковій школі)
 39. Де був письменник під час Другої світової війни? (Воював за батьківщину)
 40. Хто ще, крім Мизайла Панасовича, був знаменитим у сім’ї Стельмахів? (Син, письменник Ярослав Стельмах)
 41. Чого злякався хлопчик після розповіді діда про те, як сонце відмикає золотими ключами землю? (Що сонце може, як мама, загубити ключі)
 42. Як називається умовне позначення предмета, поняття, явища іншим предметом, поняттям, явищем на основі подібності і з метою стисло і яскраво передати суть чогось або певну ідею? (Символ)
 43. Як називається авторська оповідь письменника про самого себе, власне життя або якийсь його період, побудована на спогадах (своїх чи інших людей)? (Автобіографічний твір)
 44. Яка слабкість (а на думку інших – дурість) була у малого Михайлика? (Пристрасть до читання)
 45. Хто навчив героя-оповідача «любити роси, легенький ранковий туман, п’янкий любисток, м’яту…», від кого він почув «про калиновий міст»? (Від матері)
 46. Що подумав Михайлик про жінку, яка дякувала йому зі слізьми за насіння, котре він дав її хлопчикові? (Що це його доля)
 47. Хто настоював на подальшому навчання сина, чим родина пожертвувала заради цього? (Мати; продали корову)
 48. Символом чого є «гуси-лебедята» з народної казки, про яку згадує малий Михайлик? (Символом рятівників із біди)
 49. Що вмів Михайлик у свої дев’ять років? (Умів, на відміну від багатьох однолітків, читати і захоплюватися книжками)
 50. Про кого це сказано: «Чорнява, худенька. Очі в неї карі, з краплинами роси, … а губи відстовбурчились рожевим потрісканим вузликом…»? (Про Любу, подружку Михайлика)
 51. Що все життя вабило й хвилювало автора? (Зорі)
 52. Що навчило Михайлика бігати швидше за всіх? (Відсутність чобіт)
 53. Що, на думку Михайликового батька, найголовніше у житті? (Свіжа сорочка і чиста совість)
 54. Чим за особливостями жанру та героями-оповідачами схожі «Гуси-лебеді летять…» М. Стельмаха і «Зачарована Десна» О. Довженка? (Це автобіографічні повісті, у них присутні ліричні герої – малі хлопці й дорослі митці)
 55. На які тяжкі часи в історії України припало дитинство Гр. Тютюнника? (Голодомор, війна)
 56. Що трапилося з батьком письменника? (Він був незаслужено репресований)
 57. Звідки Гр. Тютюнник брав сюжети своїх творів? (Із власної біографії, зі спостережень)
 58. Куди й навіщо йшов Климко? (До Слов’янська по сіль)
 59. Для чого хлопцеві потрібна була сіль? (Щоб виміняти її на продукти)
 60. Як називається такий вид опису: «Климко йшов босий, у куцих штанчатах, сірій матросці, що була колись голубою, а тепер стала сіра, та ще в дядьковій Кириловій діжурці»? (Портрет)
 61. Чим за жанром є твір «Климко» Гр. Тютюнника? (Повістю)
 62. Якого приблизно віку був Климко, герой однойменної повісті Гр. Тютюнника? (Десяти-одинадцяти років)
 63. Чим був дивний тогочасний базар? (Не продавали, а міняли товар на продукти)
 64. Як поводився бородань із возом продуктів? (Грубо, нахабно, зухвало)
 65. Чому вчителька не захотіла міняти свою трояндову сукню на харчі у бороданя? (Була гордою, не хотіла, щоб її сукня опинилася в таких людей)
 66. Про який час ідеться у повісті Гр. Тютюнника? (Про Другу світову війну)
 67. Чому Зульфат пошпурив каменюку в бороданя на возі? (Бо той образив його вчительку)
 68. Як звали маленьку донечку Наталі Миколаївни? (Оля)
 69. Чому хлопці запросили вчительку жити з ними у ваговій? (Бо вона була сама, і її квартиру сплюндрували окупанти)
 70. Чому Наталя Миколаївна сказала: «Я рада за вас, мої хлопчики, я просто щаслива»? (Бо діти виявилися вірними, відданими вихованцями, готовими прийти на допомогу)
 71. Хто така Ліна Костенко, звідки родом, із якої сім’ї? (Сучасна українська поетеса, з Київщини, з учительської родини)
 72. Який історичний роман у віршах Л. Костенко став подією у літературному житті України й відзначений найпочеснішою Шевченківською премією? («Маруся Чурай»)
 73. Які твори Л. Костенко вивчалися в шостому класі? («Дощ полив», «Пісенька про космічного гостя», «Кольорові миші»)
 74. Який художній засіб використовує поетеса для змалювання зими у поемі «Чайка на крижині»: «В цьому році зима не вдягала білої свити, часом вже й приміряла, та хтось її знову крав. Пошукала, поплакала… Бідувала в старій із торішніх зів’ялих трав»? (Метафора, персоніфікація)
 75. Як називаються художні засоби, вжиті у виразах «стелися рядно», «каміння берегове», «по Одрі – темній, широкій», «вода весняна»? (Інверсія)
 76. Із чого, за словами поетеси, складаються крила людини? (Із правди, чесності, довір’я, вірності, працьовитості, мрії)
 77. Як називається композиція з двох самостійних, але пов’язаних спільним ідейним задумом змістом і провідними мотивами мистецьких творів? (Диптих)
 78. Чому, коли поета Василя Симоненка попросили розповісти про себе, він відповів: «Я – українець. Оце і вся моя автобіографія»? (Бо він розділив усі труднощі, всі болі й радощі свого народу)
 79. Хто з великих українців були духовними наставниками В. Симоненка? (Т.Шевченко, Г.Сковорода)
 80. Кого з рідних поет вважав своїми першими «навчителями»? (Діда Федора й маму)
 81. Який твір В. Симоненка вчили у п’ятому класі? («Цар Плаксій і Лоскотон»)
 82. Які образи-символи присутні у вірші «Лебеді материнства»? (Лебеді, біла хата, верби, тополі)
 83. Кого, за віршем В. Симоненка «Лебеді материнства», людина не може вибирати? (Матір і Батьківщину)
 84. Як називається художній засіб, ужитий автором у висловах «лебеді рожеві», «зорі сургучеві», «танцювали лебеді», «заглядає казка» і подібні? (Інверсія)
 85. Хто такі «нові Колумби й Магеллани»? (Мандрівники, першовідкривачі, мрійники)
 86. Що значать поетичні рядки вірша «Гей, нові Колумби й Магеллани…»: «В океані рідного народу відкривай духовні острови!» (Пізнавай звичаї, традиції, джерела менталітету, сили духу й мужності народу)
 87. Яка основна думка поезії В. Симоненка «Ти знаєш, що ти – людина…»? (Кожна людина неповторна; треба берегти й цінувати життя)
 88. Кому присвячений вірш В. Симоненка «Перехожий»? (Ліні Костенко)
 89. Що спільне для всіх віршів В. Симоненка, з якими ви ознайомилися? (Глибока емоційність, щирість, патріотизм, романтизм, життєлюбність)