Портфоліо

  

    Я обрала одну із найважливіших і найвідповідальніших професій, адже учитель виховує підростаюче покоління – свідомих громадян України.

    Працюю над темою «Формування компетентної особистості на уроках української мови та літератури згідно з вимогами Державного стандарту».

    Ця тема важлива, багатогранна, вона зорієнтована на використання педагогічних технологій, за допомогою яких не просто поповнюються знання й уміння учнів, а й розвиваються творчі здібності, самостійність, уміння правильно спілкувались, використовувати доречно засоби мовлення.

    У своїй роботі намагаюсь творчо підходити до поставленої проблеми, формувати компетентну особистість, соціально багату, духовно багату. Прагну розвивати здібності та обдарування учнів, виховувати людину з позитивним мисленням, оптиміста, добре підготовленого до життєвих випробувань, який упевнено дивиться  вперед.

    Упроваджую у свою роботу елементи інноваційних технологій, розробляю і проводжу нестандартні уроки, використовую індивідуальні й групові форми навчання, спрямовані на формування і розвиток компетентностей учнів.

    Постійно підвищую свій професійний рівень, багато часу приділяю самостійній роботі, вдосконаленню комплексно-методичного забезпечення предмета.

 

 

Портфоліо.pptx (3,9 MB)